Solrød Skorstensfejer-Distrikt. – CVR. nr. 17379704

Ulvevej 3. 4622 Havdrup.  Tlf. 4618 8200

Keld Thorstensen Skorstensfejermester Dagtimer 46 18 82 00 – 40 32 75 25

Email: fejeren@adslhome.dk

Vagt-telefon Alle hverdage fra 7.00-8.00 samt torsdage fra 17-19 på telefon 46 18 82 00

Direkte telefon til udførende skorstensfejer svend:

skorstensfejersvend Flemming Hansen      : Telefon: 21 48 92 87 Mellem: 07.10-14.00

skorstensfejersvend Victor Kaae                 : Telefon: 21 48 92 73 Mellem: 07.10-14.00